พระเจ้านันทบุเรง

พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 4 ของราชวงศ์ตองอู พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้านันทบุเรง ทรงเป็นกษัตริย์ยอดนักรบของฝ่ายหงสาวดี ในวัยหนุ่มพระองค์ได้ช่วยเหลือพระเจ้าบุเรงนองทำศึกปราบปรามหัวเมืองต่างๆที่แข็งเมืองไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นต่อราชวงศ์ตองอูหลังจากที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ถูกลอบปลงพระชนม์

Continue Reading

พระเจ้าบุเรงนอง

พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 3 ของราชวงศ์ตองอู ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชแห่งพม่า พระเจ้าบุเรงนองเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาและความสามารถทั้งด้านการบริหารและการรบ พระเจ้าบุเรงนองได้ขึ้นมามีอำนาจหลังจากพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ถูกชาวมอญลอบปลงพระชนม์

Continue Reading

พระสุนทรสงคราม

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา พระสุนทรสงครามเป็นขุนศึกที่มีความสามารถในการรบป้องกันพระนคร ในศึกที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมารบกับกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2106 พระสุนทรสงครามสามารถช่วยเหลือสมเด็จพระราเมศวรรบกับกองทัพฝ่ายหงสาวดี

Continue Reading

ออกญาจักรี

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา ออกญาจักรีผู้นี้เป็นขุนศึกคนสำคัญที่ช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิปกป้องกรุงศรีอยุธยาจากการโจมตีของพระเจ้าบุเรงนอง ในปี พ.ศ. 2106

Continue Reading

พระยาราม

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระมหินราธิราช พระยารามผู้นี้ รับหน้าที่ปกป้องกรุงศรีอยุธยาจากการโจมตีของฝ่ายหงสาวดี พระยารามผู้นี้มีความจงรักภักดีต่อกรุงศรีอยุธยาทำการป้องกันเมืองอย่างเข้มแข็งเต็มกำลังฝีมือทำให้ฝ่ายหงสาวดีไม่สามารถพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้ง่ายดังที่วางแผนไว้

Continue Reading

พระมหาเทพ

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา พระมหาเทพผู้นี้รับหน้าที่เป็นนายกองคุมทหารเฝ้าประตูเมืองกรุงศรีอยุธยาด้านตะวันออก เป็นผู้จัดกำลังออกต้านศึกที่นำทัพเข้าโจมตีโดย พระเจ้าบุเรงนอง

Continue Reading

พระยามหาเสนา

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราช พระยามหาเสนาเป็นขุนศึกผู้หนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ที่สนับสนุนให้ขุนวรวงศาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา

Continue Reading

สมเด็จพระสุริโยทัย

พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในปี พ.ศ. 2091 พระเจ้าหงสาวดีตะเบ็งชะเวตี้ยกทัพใหญ่รุกรานอาณาจักรอยุธยาทางด่านเจดีย์สามองค์เมืองกาญจนบุรี และรุกเข้ามาถึงชานกรุงศรีอยุธย

Continue Reading

สมเด็จพระมหินทราธิราช

พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ลำดับที่ 16 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระสุริโยทัย พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในขณะที่ฝ่ายหงสาวดีกำลังทำสงครามกับกรุงเศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2111

Continue Reading

สมเด็จพระราเมศวร

พระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ประสูติแต่พระสุริโยทัย เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบมาก

Continue Reading

Load More