วันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในปี พ.ศ. 2148 สมเด็จพระนเรศทรงนำทัพไปรบกับพระเจ้าสีหสุระแห่งกรุงอังวะ พระองค์ทรงตั้งท้พหลวงอยู่ที่เมืองหาง ทรงพระประชวรเป็นพระยอดพิษที่พระนลาฏ(หน้าผาก) และเสด็จสวรรคตที่ เมืองหาง

Continue Reading

สมเด็จพระมหาธรรมราช

สมเด็จพระมหาธรรมราช พระมหากษัตริย์ไทย ราชวงศ์สุโขทัย ผู้ปกครองเมืองพิษณุโลก และ ต่อมาได้ขึ้นมาปกครองกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2112

Continue Reading