พระเจ้านันทบุเรง

พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 4 ของราชวงศ์ตองอู พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้านันทบุเรง ทรงเป็นกษัตริย์ยอดนักรบของฝ่ายหงสาวดี ในวัยหนุ่มพระองค์ได้ช่วยเหลือพระเจ้าบุเรงนองทำศึกปราบปรามหัวเมืองต่างๆที่แข็งเมืองไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นต่อราชวงศ์ตองอูหลังจากที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ถูกลอบปลงพระชนม์

Continue Reading

พระเจ้าบุเรงนอง

พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 3 ของราชวงศ์ตองอู ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชแห่งพม่า พระเจ้าบุเรงนองเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาและความสามารถทั้งด้านการบริหารและการรบ พระเจ้าบุเรงนองได้ขึ้นมามีอำนาจหลังจากพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ถูกชาวมอญลอบปลงพระชนม์

Continue Reading

พระสุนทรสงคราม

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา พระสุนทรสงครามเป็นขุนศึกที่มีความสามารถในการรบป้องกันพระนคร ในศึกที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมารบกับกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2106 พระสุนทรสงครามสามารถช่วยเหลือสมเด็จพระราเมศวรรบกับกองทัพฝ่ายหงสาวดี

Continue Reading

Load More