พระเจ้านันทบุเรง

พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 4 ของราชวงศ์ตองอู พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้านันทบุเรง ทรงเป็นกษัตริย์ยอดนักรบของฝ่ายหงสาวดี ในวัยหนุ่มพระองค์ได้ช่วยเหลือพระเจ้าบุเรงนองทำศึกปราบปรามหัวเมืองต่างๆที่แข็งเมืองไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นต่อราชวงศ์ตองอูหลังจากที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ถูกลอบปลงพระชนม์

Continue Reading

พระเจ้าบุเรงนอง

พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 3 ของราชวงศ์ตองอู ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชแห่งพม่า พระเจ้าบุเรงนองเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาและความสามารถทั้งด้านการบริหารและการรบ พระเจ้าบุเรงนองได้ขึ้นมามีอำนาจหลังจากพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ถูกชาวมอญลอบปลงพระชนม์

Continue Reading

สมเด็จพระมหินทราธิราช

พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ลำดับที่ 16 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระสุริโยทัย พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในขณะที่ฝ่ายหงสาวดีกำลังทำสงครามกับกรุงเศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2111

Continue Reading

สมเด็จพระราเมศวร

พระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ประสูติแต่พระสุริโยทัย เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบมาก

Continue Reading

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ลำดับที่ 15 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีบุญญาธิการมากเพราะในรัชสมัยของพระองค์ ทรงมีช้างเผือกในครอบครองถึง 7 ช้าง จนได้รับการขนานพระนามว่า พระเจ้าช้างเผือก

Continue Reading

สมเด็จพระยอดฟ้า

พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ลำดับที่ 14 ทรงมีพระชนมายุ 11 พรรษาเมื่อขึ้นครองราชย์ โดยสมเด็จพระยอดฟ้าโปรดทรงม้าไปตามป่าตามทุ่งและไร่นา ชนช้าง ทรงพระแสง ฝึกหัดขัตติยวิชา ในรัชกาลของพระองค์บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งหน

Continue Reading

สมเด็จพระมหาธรรมราช

สมเด็จพระมหาธรรมราช พระมหากษัตริย์ไทย ราชวงศ์สุโขทัย ผู้ปกครองเมืองพิษณุโลก และ ต่อมาได้ขึ้นมาปกครองกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2112

Continue Reading

พระเจ้าตะเบงชะเวตี้

พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 2 ของราชวงศ์ตองอู ผู้ครองกรุงหงสาวดี พระองค์เป็นกษัตริย์นักรบผู้ชื่นชอบการทำสงคราม มีความกล้าหาญมาก

Continue Reading

สมเด็จพระไชยราชาธิราช

สมเด็จพระไชยราชาธิราช พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ลำดับที่ 13 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบ ทรงมีสติปัญญาและความสามารถด้านการรบ โดยในรัขสมัยของพระองค์มีการทำศึกอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading